Güç Artırım Proje Süreci

Güç artırımı proje süreci nasıl uygulanır? Öncelikle güç artırımı talep eden müşterinin  mevcut bir elektrik aboneliğinin olması gerekir. Güç artırımı talep edilen mekanda öncelikle detaylı bir etüt çalışması yapmaktayız. Bu çalışma sırasında mekanın mimari krokisi  çıkartılır. Güç artırım talebinin nedeni müşteriden öğrenilir. Çoğunlukla mevcut tesisata ilave edilen makineler söz konusu olduğunda güç artırım talebi oluşmaktadır.