TOPRAKLAMA ÖLÇÜMÜ VE RAPORLAMASI

Topraklama tesisatı hem can hem de mal güvenliği açısından hayati  öneme sahiptir. Bu nedenle tesislerde topraklama ölçümleri’nin   kontrol altında tutulması gerekmektedir.  Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı topraklama yönetmeliğine göre ; Elektrik üretim,iletim ve dağıtım tesisleri 2 yılda bir, enerji nakil ve dağıtım hatları 5 yılda bir, sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri ile sabit işletme elemanları