Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Elektrik Aboneliği Başvuru Süreci:

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş’ ne elektrik aboneliği başvurusu yapılabilmesi için elektrik kullanımı yapılacak yapı, sulama tesisi vb. kullanıcılar için iç tesisat projesinin hazırlanması gerekir. Başkent Elektrik sistemine kayıtlı ve geçerli bir muhatap numarası olan yetkili elektrikçiler tarafından iç tesisat projeleri hazırlanır ve proje başvurusu yapılarak süreç başlatılmış olur. İç tesisat proje dosyasında bulunması gereken evraklar;

Nihai Abonelikler İçin;

İskan veya iskan muadili yazı

Yapı ruhsatı veya ilgili belediye yazısı

Kapı numarataj yazısı

Yapı denetim uygunluk belgesi

Denetçi belgesi

Yapı denetim hizmet sözleşmesi

Elektrik iç tesisleri yapım sözleşmesi

İç tesisat projesi (tarafımızdan hazırlanır)

İş başlangıç evrağı (tarafımızdan hazırlanır)

İş bitim evrağı (tarafımızdan hazırlanır)

Vaziyet planı (tarafımızdan hazırlanır)

Topraklama raporu (tarafımızdan hazırlanır)

Dağıtım Bağlantı Anlaşması (tarafımızdan imzalanır)

Enerji Müsadesi Başvuru Dilekçesi (Tarafımızdan hazırlanır)

 

Şantiye Abonelikleri İçin;

Yapı ruhsatı veya ilgili belediye yazısı

Kapı numarataj yazısı

Yapı denetim uygunluk belgesi

Denetçi belgesi

Yapı denetim hizmet sözleşmesi

Elektrik iç tesisleri yapım sözleşmesi

İç tesisat projesi (tarafımızdan hazırlanır)

İş başlangıç evrağı (tarafımızdan hazırlanır)

İş bitim evrağı (tarafımızdan hazırlanır)

Vaziyet planı (tarafımızdan hazırlanır)

Topraklama raporu (tarafımızdan hazırlanır)

Dağıtım Bağlantı Anlaşması (tarafımızdan imzalanır)

Enerji Müsadesi Başvuru Dilekçesi (Tarafımızdan hazırlanır)

 

Ruhsata Tabi Olmayan Yapılar İçin;

İlgili belediyeden ruhsata tabi olamadığına dair yazı

Kapı numarataj yazısı

Elektrik iç tesisleri yapım sözleşmesi

İç tesisat projesi (tarafımızdan hazırlanır)

İş başlangıç evrağı (tarafımızdan hazırlanır)

İş bitim evrağı (tarafımızdan hazırlanır)

Vaziyet planı (tarafımızdan hazırlanır)

Topraklama raporu (tarafımızdan hazırlanır)

Dağıtım Bağlantı Anlaşması (tarafımızdan imzalanır)

Enerji Müsadesi Başvuru Dilekçesi (Tarafımızdan hazırlanır)

Güç Artırım Dosyaları

Noter onaylı güç artırım taahhütnamesi

Elektrik iç tesisleri yapım sözleşmesi

İç tesisat projesi (tarafımızdan hazırlanır)

İş başlangıç evrağı (tarafımızdan hazırlanır)

İş bitim evrağı (tarafımızdan hazırlanır)

Vaziyet planı (tarafımızdan hazırlanır)

Topraklama raporu (tarafımızdan hazırlanır)

Tesis projesi (tarafımızdan hazırlanır)

Tesis sözleşmesi (tarafımızdan hazırlanır)

Vaziyet planı (tarafımızdan hazırlanır)

Taahhütname (tarafımızdan hazırlanır)

Dağıtım Bağlantı Anlaşması (tarafımızdan imzalanır)

Enerji Müsadesi Başvuru Dilekçesi (Tarafımızdan hazırlanır)

 

Ek Bağlantı (Kolon Rabit)  Dosyaları

Noter onaylı güç artırım taahhütnamesi

Elektrik iç tesisleri yapım sözleşmesi

İç tesisat projesi (tarafımızdan hazırlanır)

İş başlangıç evrağı (tarafımızdan hazırlanır)

İş bitim evrağı (tarafımızdan hazırlanır)

Vaziyet planı (tarafımızdan hazırlanır)

Topraklama raporu (tarafımızdan hazırlanır)

Tesis projesi (tarafımızdan hazırlanır)

Tesis sözleşmesi (tarafımızdan hazırlanır)

Vaziyet planı (tarafımızdan hazırlanır)

Taahhütname (tarafımızdan hazırlanır)

Dağıtım Bağlantı Anlaşması (tarafımızdan imzalanır)

Enerji Müsadesi Başvuru Dilekçesi (Tarafımızdan hazırlanır)