Güç artırımı projesine ihtiyaç duyulan durumlar, mevcut aboneliğin monofaze olması ancak trifaze (380V ) enerji kullanımının zorunlu olması. Kullanılan gücün mevcut bağlantı gücün çok  üzerinde olması ve mevcut bağlantı rekortmen hattının ihtiyaç duyulan güç için yeterli olmamasıdır.  Öncelikle güç artırımı talep eden müşterinin  mevcut bir elektrik aboneliğinin olması gerekir. Güç artırımı talep edilen mekanda öncelikle detaylı bir etüt çalışması yapmaktayız. Bu çalışma sırasında mekanın mimari krokisi  çıkartılır. Güç artırım talebinin nedeni müşteriden öğrenilir. Çoğunlukla mevcut tesisata ilave edilen makineler söz konusu olduğunda güç artırım talebi oluşmaktadır. İlave edilecek cihazlara   göre  ilave tesisatın geçeceği yer belirlenir ve krokiye işlenir. Mevcut elektrik sayacının değişmesinin gerekli olup olmadığı değerlendirilir. Ana elektrik panosunda bulunan devre koruma elemanlarının kapasiteleri belirlenir. Başkent Elektriğin enerji sağladığı noktadan ana elektrik panosuna gelen abone bağlantı kablosunun kesiti belirlenir. Bu kablo üzerinde halihazırda geçen akım değerleri tespit edilir. Mevcut topraklama kablosunun kesiti belirlenir.  Ana panonun topraklama değerleri ölçülür.  Daha sonra proje çalışması sırasında ilave edilecek cihazlar için beyan  edilen ilave güce göre, yeni tesis edilecek kablo kesiti ve sigorta değeri belirlenir. İlave gelecek güç, abone kablosundan alınan akım değerleri ve  mevcut aboneliğin kurulu gücü düşünülerek abone kablosunun cihaz ilavesinden sonra oluşacak akımları karşılayıp karşılamayacağı değerlendirilir ve tüm bu hesaplar projede belirtilir.  Güç artırım projesi tüm bu veriler ışığında  tarafımızdan hazırlandıktan sonra , elektrik abonesinin noterden vereceği güç artırım taahhütnamesi (gerekli olması durumunda  yönetmeliğe göre bazı tüketicilerin vermesi gerekmez )ve elektrikçi sözleşmesi dosyaya eklenerek proje başvurusu yapılır. Ana rekortmen hattının kesitinin talep edilen yeni gücü kurtarmaması durumunda kablonun değişimi gerekir. Bu durumda verilen enerji müsaadesine göre gerekli kazı izinleri alınarak bağlantı hattı uygun kesitli kablo ile değiştirilir . Tarafımızdan verilen enerji müsaadesi ve projeye uygun olarak tesis projesi ve tesis kabul evrakı hazırlanır ve onaylatılır. Tesisat muayene aşamasına hazır hale getirilir.

Başkent Elektrikte tüm proje onay süreci  tarafımızdan takip edilir. Proje onayı tamamlandıktan sonra , onaylı elektrik projesi elektrik tesisatının projeye uygun hale getirilmesi için müşteriye teslim edilir. Müşteri,   mevcut tesisatında  projeye uygun olarak ilaveleri yaptırır ve eksiklikleri giderir. Talep edilmesi durumunda birlikte çalıştığımız elektrikçiler yönlendirilebilir.   Tesisat hazır olduğunda elektrik sayacı değişmişse yeni sayacın bilgilerine göre iş başlangıç ve iş bitim evrakları tarafımızdan düzenlenerek tesisat muayene randevusu alınır. Tesisat muayene süreci tamamlandıktan sonra Başkent Elektrik sisteminde abonenin kurulu gücü güncellenmiş olur. Güç artırımı proje süreci bu şekilde tamamlanır. Son olarak elektrik abonesinin herhangi bir müşteri hizmetleri merkezine giderek yeni kurulu güce göre güvence bedelini güncellemesi gerekir.