Topraklama tesisatı hem can hem de mal güvenliği açısından hayati  öneme sahiptir. Bu nedenle tesislerde topraklama ölçümleri’nin   kontrol altında tutulması gerekmektedir.  Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı topraklama yönetmeliğine göre ; Elektrik üretim,iletim ve dağıtım tesisleri 2 yılda bir, enerji nakil ve dağıtım hatları 5 yılda bir, sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri ile sabit işletme elemanları yılda bir, yer değiştirebilen işletme elemanları için 6 ayda bir periyodik muayene ve ölçümlerin yapılması gerekir.

Topraklama ölçümünün TÜRKAK tarafından akredite laboratuvarlarda kalibrasyonu yapılmış kalibrasyon belgesi olan cihazlar ile ölçüm yapılması şarttır.

Her türlü topraklama tesisatı için topraklama ölçümleri ,  Elektrik Mühendisleri Odası tarafından verilen Topraklama Ölçümü Yetki Belgesine Sahip mühendislerimiz tarafından, kalibrasyonlu topraklama ölçüm cihazlarımız ile  ölçülmekte ve raporlanmaktadır.  Çalışma bakanlığı , TSE ve benzer kuruluşlara sunulmak üzere ihtiyacınız olan tüm periyodik kontroller tarafımızdan yapılmakta ve raporlanmaktadır.

Doğalgaz hattı topraklama tesisatı yapım, ölçüm ve raporlaması da tarafımızdan yapılmaktadır.